Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointia tukevan toiminnan saattaminen helposti löydettäväksi

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palvelukonseptin avulla asukkaat ja ammattilaiset löytävät helposti hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot
  • Digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönotto

Kulttuurihyvinvoinnin, elintapaohjauksen ja muistipolun alueelliset pilotoinnit 

  • Tavoitteena vahvistaa kulttuurihyvinvointia, elintapaohjausta ja muistiongelmien varhaista tunnistamista ja haasteisiin vaikutetaan ennaltaehkäisevin ja varhaisen puuttumisen keinoin
  • Kulttuuriresepti, kulttuurikaveri ja kulttuurifoorumi- toimintamallin laajentaminen eri toimintayksiköihin
  • Elintapaohjauksen toimintamallit
  • Jatketaan muistipalvelupolun kehittämistä kansallisia malleja mukaillen ja FINGER toimintamallia hyödyntäen
  • Muistiongelmien varhaiseen tunnistamiseen kehitetään Satakunnan yhtenäisiä toimintatapoja