Kirjaaminen, tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusperusteisuus

Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen 

Kirjaamiskäytäntöjen kehittämisessä tavoitteena on ottaa käyttöön kansallisia kirjaamisen ohjeita erityisesti hoitotakuun seurannan vaatiman kirjaamisen yhtenäistämisessä ja kehittää kirjaamisen hyvinvointialuetasoista koulutusrakennetta.

Toimenpiteillä tavoitellaan tiedontuotannon yhtenäistämistä ja luotettavasti kirjattua asiakastietoa huomioiden myös tiedon toisiokäyttö tiedolla johtamisen tarpeisiin. 

Kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä tiedolla johtamisen yksikön kirjaamisasiantuntijoiden kanssa. 

 

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Satakuntaan laaditaan kansallista mallipohjaa hyödyntäen toteutussuunnitelma, jossa rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotanto organisoidaan vahvistamaan rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä tietojohtamista ja johtamiskäytäntöjä.

Sosiaalisen raportin voi tehdä huomaamastaan sosiaalisesta epäkohdasta sähköisellä työkalulla: Sosiaalisen raportoinnin sähköinen työkalu.

 

Vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittäminen

Kehitämme tiiviissä yhteistyössä Tiedolla johtamisen yksikön kanssa hyvinvointialueen vaikuttavuusperusteisuutta ja tiedolla johtamista. Satakunnan hyvinvointialueelle laaditaan järjestäjän vaikuttavuusperusteinen ohjausmalli, jonka tarkoituksena on vaikuttaa kasvavaan palvelutarpeeseen ja kustannusten nousuun uudistamalla sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuusperusteista ohjausta.

Vaikuttavuusperusteinen ohjausmalli tukee hyvinvointialueen strategiaa, tavoitteita sekä kyvykästä tietojohtamista. Kehitettävää ohjausmallia testaan sosiaalityön pilotissa, jossa kokeillaan, miten järjestäjän ohjaus ja koordinointi vaikuttavat alueella annettavan sosiaalisen kuntoutuksen sisältöön ja laatuun.