Terveyspalvelujen saavutettavuuden edistäminen ja palveluvelan purku

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen, Voimaperheet-toimintamalli 

Voimaperheet –toimintamalli on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä, tutkimukseen perustava ja vaikuttava menetelmä neuvolaikäisten lasten käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Satakunnassa malli on käytössä jokaisessa neuvolassa. Malli tukee neuvolan perhetyötä ja neuvolalle asetettua perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointia. Malliin liittyy 4-vuotisneuvolassa toteutettava kysely, jonka vastausten perusteella tarjotaan kohdennettu digiavusteinen (puhelin, verkkotehtävät) vanhempainohjaus osalle perheistä. 3-vuotiaiden perheille on tarjolla digitaalinen vanhempainohjaus verkossa. Palvelun tuottaa Turun Yliopisto. Satakunnassa vanhempainohjaukseen on hankittu yhteensä 100 paikkaa kesään 2024 asti. 

 

Suun terveydenhuollon kehittäminen ja koronavelan purku 

Suun terveydenhuollossa hoito- ja palveluvelkaa on jäänyt koronapandemian jäljiltä. Tavoitteena on, että suun terveydenhuoltoon pääsyä parannetaan, jotta asiakkaiden ongelmat eivät pitkity. Muutosta toteutetaan kehittämällä ja jalkauttamalla uusia toimintamalleja, kuten liikkuvia -tai etäpalveluja. Kouluille jalkautuvaa salkkuvastaanotto-toimintaa kehitetään niin, että sitä voidaan tarjota koko hyvinvointialueella. Tällä pystytään tavoittamaan myös ne lapset ja nuoret, jotka ovat riskissä muuten jäädä hoitamatta. Myös digitaalisia ennaltaehkäisyn palveluja (DentView terveyskioskit hoitoloissa) ja etäkonsultaatioita kehitetään. 

 

Liikkuva näytteenotto 

Liikkuvan näytteenoton tavoitteena on tuottaa laboratorion näytteenottopalveluja kaikille ajanvarausasiakkaille, mutta erityisesti esimerkiksi ikääntyneille. Liikkuvan näytteenottoyksikön myötä väestön näytteenoton saatavuus paranee, laboratoriotulosten aikaviive lyhenee sekä hoitoon pääsy nopeutuu. Liikkuvan näytteenoton auto saadaan todennäköisesti pilotointiin keväällä 2024. Auton varustelun hankintavaihe on parhaillaan käynnissä.