Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Konsultaatiorakenteiden kehittäminen 

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden oikeaan palveluun ohjautumisen sujuvoittaminen päivystyksellisen etäkonsultaatio- ja etävastaanottotoiminnan kehittämisellä. Pilotti käynnistyi 1.1.2024. 

Liikkuvien mielenterveys- ja päihdepalvelujen laajentaminen 

Asiakkaiden itsenäistä pärjäämistä ja osallisuuden vahvistamista tukevan LiiTu-toimintamallin laajentaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen mm. digitaalisia palveluja hyödyntäen. Asiakasryhmänä aikuiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, nepsy-asiakkaat ja elämänhallintakriisissä olevat asiakkaat. Pilotti käynnistyi 1.1.2024. 

Perustason palveluiden vahvistaminen 

Mielenterveyskuntoutujien perustason palveluihin siirtymistä tuetaan laajentamalla Hykke-toimintaa. Hykke tarjoaa ryhmätoimintaa ja yksilötapaamisia asiakkaille, joilla ei ole enää erikoissairaanhoidon tarvetta, mutta joita voidaan tukea kevyemmillä palveluilla. Pilotti käynnistyi 1.1.2024. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy 

Luotsi lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamallia levitetään hyvinvointialueelle järjestämällä Luotsi-koulutuksia ja muodostamalla Luotsi-verkosto toiminnan tueksi. 

Sote-ammattilaisten osaamisen vahvistaminen 

Sote-ammattilaisille järjestetään koko hyvinvointialueen kattavia vaikuttavien menetelmien koulutuksia, joilla vahvistetaan ammattilaisten osaamista auttaa asiakasta hänen tarpeistaan lähtien. Järjestettäviä koulutuksia ovat mm. Käynti kerrallaan –malli, toipumisorientaatio ja Terapiat etulinjaan mallin menetelmät.