Työkykyohjelman laajentaminen 

Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Tavoitteena on tunnistaa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet, arvioida työ- ja toimintakykyä ja rakentaa asiakkaiden tarpeita vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Varmistaa asiakkaiden yksilölliset palvelupolut ja palvelujen saanti sekä vahvistaa ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista. 

 

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus

Tavoitteena on ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus sosiaalihuollon palveluissa. Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen osaamisen vahvistaminen.