Perehdytys sosiaalipalveluissa

Tavoitteena on selvittää Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien & kuntoutusohjaajien erityisesti työyksikkö- ja ammattiryhmäkohtaista perehdytystä ja kokemuksia siitä. Opinnäytetyössä voidaan tutkia esimerkiksi perehdytyksen ja työssäjaksamisen sekä työssä pysyvyyden yhteyksiä. Työn tuloksena voi olla perehdytysohjeistusta.