Opiskelijaohjauksen laatukysely

Tavoitteena on luoda Satakunnan hyvinvointialueelle sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelujen/käytännönopetuksen ohjauksen laatua selvittävä kysely. Tätä varten tulisi selvittää mitkä ovat sosiaalialan harjoittelujen tavoitteita ja millä tavalla näitä voisi ja tulisi mitata.