Sosiaalialan ammattilaisten työhyvinvointi ja sen tukeminen

Tavoitteena on tutkia Satakunnan hyvinvointialueella työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, työhyvinvoinnin tukemisen keinoja sekä kokemuksia näistä. Aihetta voi tutkia sekä yksilöiden että työyksiköiden näkökulmasta (siksi 2 paikkaa).