Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen tarjoamia opinnäytetyöaiheita

Tervehdys Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta!

Alla kiinnostavia ja ajankohtaisia sosiaalialaa käsitteleviä opinnäytetyöaiheita. Jos jokin aihe kiinnostaa, olethan yhteydessä niin pohditaan yhdessä eteenpäin!
  • Käynnissä v. 2024 Talouden taitoja koko perheelle yhdessä! (TALTU) -hanke, johon voi tehdä erilaisia tutkielmia / opinnäytteitä.
  • Mielikuvat sosiaalityöstä, esim. Poliittisten päättäjien mielikuvat / käsitykset sosiaalityöstä, sosiaalihuollosta tai tietystä sosiaalityön alasta.
  • Sosiaalityöntekijöid2en käsitykset omasta työstään, esim. merkityksellisyydestä, rooleista, vaikutuksista / vaikuttavuudesta…
  • Aiemmin sosiaaliohjaajina toimineiden sosiaalityöntekijöiden näkemykset tehtävien eroista ja yhtäläisyyksistä > Miten tehtävänkuvien erilaisuus näyttäytyy käytännössä, millaisia perusteita palkkaeroille on vai onko?
  • Saavutettavuus ja byrokratia sosiaalipalveluissa, sosiaalihuollossa tai muissa sosiaalisen tuen palveluissa – Kuka näitä palveluja saa ja miten? Erityisesti kokemuksellinen saavutettavuus on kiinnostava näkökulma! Esim. Stigman vaikutukset palveluiden saamiseen, oma kokemus itsestä asiakkaana, kokemus palveluihin hakeutumisesta, ym.
  • Sosiaalihuoltolain mukainen erityinen tuki on kiinnostava monesta näkökulmasta:
    • Asiakasnäkökulma: Miten erityinen tuki näyttäytyy sitä tarvitsevalle / saavalle asiakkaalle? Asiakkaiden   näkemykset omista erityisistä tuen tarpeista?
    • Tiedonmuodotuksen / määrittelyprosessin näkökulma:   Mitä tietoa sosiaalityöntekijä käyttää määritellessään   asiakkaan erityisen tuen tarvetta? Ajatteluprosessi?