Tiimityön ja verkostotyön hyvät käytännöt

Tavoitteena on selvittää minkälaisia hyviä tiimityön ja monialaisen verkostotyön käytäntöjä Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalityössä on. Mitkä tekijät niin yksilö-, yhteisö- kuin organisaatiotasolla tukevat tai mahdollistavat hyvää yhteistyötä? Opinnäytetyössä voi tutkia tiimityön tai verkostotyön käytäntöjä (siksi 2 paikkaa).

Tiimityön ja verkostotyön hyvät käytännöt