Sosiaalialan ammattilaisten osaamispolut ja urapolut

Tavoitteena on tutkia minkälaisia osaamis- ja urapolkuja Satakunnan hyvinvointialueella työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille voisi ja tulisi rakentaa. Minkälaiset urapolut työntekijöitä kiinnostavat? Entä miten organisaation tulisi mahdollistaa poluilla eteneminen? Miten sosiaalityöntekijöiden osaamista tulisi kartoittaa ja vahvistaa? Minkälaisia urapolkuja tulisi olla tarjolla niille, jotka eivät ole kiinnostuneita esihenkilötehtävistä?