Sosiaalialan ammattilaisten digiosaaminen ja tarpeet

Tavoitteena on selvittää esimerkiksi minkälaista etä- ja digiosaamista sosiaalityöntekijät työssään tarvitsevat, minkälaiseksi he oman osaamisensa arvioivat, mitä osaamista he ajattelevat tulevaisuudessa tarvitsevansa ja minkälaisin keinon näitä osaamisia voitaisiin vahvistaa.