Sosiaalityön kehittäminen

Satakunnan hyvinvointialueella tehdyn sosiaalityön veto- ja pitovoimaa käsittelevän selvityksen pohjalta tiedämme, että organisaatiossa työskentelevät sosiaalityöntekijät ovat kiinnostuneita työnsä kehittämisestä. Kehittämistyö edellyttää organisaation ja esihenkilöiden kehittämismyönteisyyttä ja resursseja. Näistä lähtökohdista tulisi tutkia Satakunnan hyvinvointialueella tehtävän sosiaalityön kehittämisen tarpeita, mahdollisuuksia ja keinoja.