Sosiaalityön esihenkilöiden osaamispolut ja urapolut

Tavoitteena on selvittää minkälaisia urapolkuja Satakunnan hyvinvointialueella työskentelevillä sosiaalialan esihenkilöillä on ja minkälaisia toiveita heillä on urapolkujen ja osaamispolkujen suhteen.