Sosiaalityön arvostus

Tavoitteena on selvittää mistä sosiaalityön arvostus ja sosiaalityöntekijöiden kokemus arvostuksesta – tai sen puutteesta – koostuu. Arvostus on yhteydessä esimerkiksi työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen ja pysymiseen.