Työtilat sosiaalialalla

Tavoitteena on selvittää esimerkiksi käsityksiä sosiaalityön tiloista, niihin liittyviä käytäntöjä ja ohjeita, työtilojen vaikutusta sosiaalityön tekemiseen, sosiaalityön tilatarpeita sekä työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia. Aihetta voi tutkia sekä työntekijöiden ja työn että asiakkaiden näkökulmasta (siksi 2 paikkaa).